ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชั่น และการสร้างคอนเทนส์บนสื่อดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นและการใช้เทคโนโลยีในงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษามาบรรยายเกี่ยวกับโครงงาน ให้กับน้องๆนักเรียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ