โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำแต่ละสาขามาบรรยายและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรม ให้กับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ