เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต InET (P) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 1285/5 ถนน ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ วิชา 030713132 (Material and Product Testing) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการทดสอบเฟอร์นิเจอร์ ทดสอบของเล่นเด็ก การทดสอบบรรจุภัณฑ์ และการวิเคราะห์หาโลหะหนัก อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ พร้อมนี้อาจารย์และนักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยี่ยมชม

อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี / ข่าว,ภาพ