ภาพบรรยายกาศ โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 (ส่วนต่อเติมด้านหน้า) วทอ.

ยวิษฐา/ข่าว
หน่วยกิจการนักศึกษา/ภาพ