ข่าวด่วน

Home/ข่าวด่วน
28 เมษายน 2022

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

2022-04-28T16:28:13+07:0028 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 เมษายน 2022

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565

2022-04-27T13:34:06+07:0027 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

25 มีนาคม 2022

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้โอวาท นศ. ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2022-03-25T11:20:02+07:0025 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

15 มีนาคม 2022

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

2022-03-15T10:48:19+07:0015 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

10 มีนาคม 2022

ประกาศ!! ขอความกรุณางดจอดรถยนต์โดยรอบวิทยาลัย

2022-03-10T15:52:03+07:0010 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 มีนาคม 2022

สำหรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2565 ตามท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก ได้กำหนดวันรายงานตัวเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2565 เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 มีนาคม 2565

2022-03-07T10:40:38+07:0007 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กุมภาพันธ์ 2022

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-02-08T15:48:14+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 กุมภาพันธ์ 2022

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

2022-02-08T13:55:20+07:0008 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top