ข่าวนักศึกษา

Home/ข่าวนักศึกษา
20 พฤษภาคม 2024

โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2024-05-20T14:24:29+07:0020 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

10 พฤษภาคม 2024

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ นศ.และอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2024-05-20T14:35:47+07:0010 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 เมษายน 2024

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น”

2024-05-01T16:08:56+07:0027 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

2 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคโลโนยีอุสาหกรรม ให้ทุนฝึกงานนักศึกษา จำนวน 31 คน

2024-04-02T14:36:09+07:0002 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

26 มีนาคม 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

2024-03-26T14:52:05+07:0026 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

15 มีนาคม 2024

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง

2024-03-15T10:42:19+07:0015 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 มีนาคม 2024

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

2024-03-08T10:29:33+07:0008 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

5 มีนาคม 2024

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

2024-03-05T13:45:24+07:0005 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

17 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

2024-02-19T16:07:23+07:0017 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top