KM-CIT

Home/KM-CIT
15 มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

2022-06-16T09:25:47+07:0015 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

15 มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา”

2022-07-04T12:35:12+07:0015 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวคณะ|

13 มิถุนายน 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

2022-06-13T12:08:16+07:0013 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

9 มิถุนายน 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกค่าสอนอย่างไร ? ให้ถูกต้อง ถูกใจ by สุภาภรณ์”

2022-06-09T10:45:09+07:0009 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

10 มีนาคม 2022

KM Sharing day ครั้งที่ 9 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

2022-03-10T14:16:15+07:0010 มี.ค. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

24 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน”

2022-06-24T17:37:42+07:0024 ก.พ. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

1 พฤศจิกายน 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา

2021-11-01T14:58:51+07:0001 พ.ย. 2021|Categories: KM-CIT, Uncategorized, ข่าวคณะ|

23 เมษายน 2021

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ในกิจกรรม”KM Sharing Day 2016 for Green University” ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

2021-04-23T11:05:07+07:0023 เม.ย. 2021|Categories: KM-CIT|

Load More Posts
Go to Top