วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ “Engineering Science and Innovative Technology” (ESIT 2024) ณ Amari Pattaya จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น ประธานการจัดงานขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ESIT 2024 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 65 ปี มจพ. และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักศึกษาชาวไทยกับนักวิชาการ นักศึกษาชาวต่างประเทศ และภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่

 1. Prof.Dr.-Ing. Peter Häfele
  (Esslingen University of Applied Science, Germany)
 2. Dr. Ilyass Abouelaziz
  (CESI Engineering School, France)
 3. Prof.Dr. David T.W. Lin
  (National University of Tainan, Taiwan)
 4. Prof. Dr. Choi Gyeung Ho
  (Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology, Korea)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1uZdqzy7-w-nhzvUlCXxxoq…

รศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น/ข่าว
ยวิษฐา/ภาพ