วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม MUSIC AND THE CAR SHOW

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม MUSIC AND THE CAR SHOW โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมโชว์ SUPER CAR จาก VIPและบริการจากเชลล์ นวัตกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกึ่งอัตโนมัติ แสดง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแห่งแรก พร้อมการโชว์รถยนต์สวยๆ มอเตอร์ไซค์เท่ๆ และเทคโนโลยียานยนต์จาก KMUTNB Car Club รถ Rare Item เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ