ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

เมษายน 2024

ภาพบรรยากาศ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วทอ. ประจำปี พ.ศ. 2567

10 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาพบรรยาก [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตร การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP”

05 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

วิทยาลัยเทคโลโนยีอุสาหกรรม ให้ทุนฝึกงานนักศึกษา จำนวน 31 คน

02 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเ [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “พลาสติกชีวภาพและทางรอดของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย”

01 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

มีนาคม 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

26 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง

15 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

โครงการ CIT KM Showcase 2024 knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

12 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

หน่วยประก [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

08 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเท [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

07 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมิ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

05 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

Load More Posts

กุมภาพันธ์ 2024

มกราคม 2024

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น”

26 ม.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเท [...]

ธันวาคม 2023

การนำเสนอรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี2566 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

08 ธ.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การนำ [...]

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงข้อเขียน ปีการศึกษา 2567

06 ธ.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เปิดรับสม [...]

พฤศจิกายน 2023

ทุนการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2023 “

21 พ.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการดี [...]

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเบื้องหลังการถ่ายทำรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

10 พ.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รศ.ดร. รั [...]

โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

09 พ.ย. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาพบรรยาย [...]

ยินดีต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

08 พ.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้ช่วยศา [...]

เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน วทอ. ตามถนัด

06 พ.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

[...]

ตุลาคม 2023

Load More Posts

มีนาคม 2023

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

09 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินกา [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

03 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ C [...]

ตุลาคม 2022

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการอบ [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

13 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

กิจกรรมแล [...]

มีนาคม 2022

Load More Posts

เมษายน 2023

มีนาคม 2023

กุมภาพันธ์ 2023

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

คณบดี วทอ [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

19 ส.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

สถาบันเทค [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564

17 ส.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมิ [...]

Load More Posts
Go to Top