ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

ตุลาคม 2023

กันยายน 2023

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท แอร์พอร์ต กราวด์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

29 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเ [...]

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ร้อยรักจากดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

28 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

งานมุทิตา [...]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดในหลักสูตร MIMB ได้นำ 4 ผลงานเข้าร่วมกับ วช. สู่เวทีนานาชาติ Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

22 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

21 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีลงนาม [...]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครูชำนาญการ

20 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ขอเชิญบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

20 ก.ย. 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญบุค [...]

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาปี 1 ที่เข้าศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าร่วมทำแบบสำรวจ “ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566”

19 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญนัก [...]

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

18 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

สถาบันแห่ [...]

การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” CIT: Project & CWIE Day 2023″

13 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ ก [...]

Load More Posts

ตุลาคม 2023

กันยายน 2023

การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ” CIT: Project & CWIE Day 2023″

13 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ ก [...]

ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาดูงาน ที่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 ก.ย. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ยินดีต้อน [...]

กรกฎาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง จากการแข่งขัน Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2023 (AAVC2023)

27 ก.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเ [...]

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

26 ก.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการฝึ [...]

คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)

12 ก.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณบดี วทอ [...]

คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CESI Engineering School, France

11 ก.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณบดี วทอ [...]

มิถุนายน 2023

Load More Posts

กันยายน 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

18 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

สถาบันแห่ [...]

สิงหาคม 2023

มิถุนายน 2023

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

10 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดก [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

07 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการอบ [...]

เมษายน 2023

มีนาคม 2023

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

28 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

09 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินกา [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

03 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ C [...]

Load More Posts

สิงหาคม 2023

กรกฎาคม 2023

มิถุนายน 2023

กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

30 มิ.ย. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรม B [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

07 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการอบ [...]

เมษายน 2023

มีนาคม 2023

กุมภาพันธ์ 2023

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

คณบดี วทอ [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

Load More Posts

มิถุนายน 2022

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

ธันวาคม 2019

Go to Top