ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

มีนาคม 2023

โครงการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

29 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการทด [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

28 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “ความร่วมมือในการตั้ง BIM TRAINING CENTER”

23 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ร่วมประชุ [...]

การบรรยายพิเศษโครงการการศึกษา KMUTNB-AIT unified Program

17 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก CESI Engineering School, France

17 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. และ [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ฝึกโจมตี หัดตั้งรับด้วยกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชาญฉลาด”

16 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

15 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการเส [...]

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก Konstanz University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts , Germany

15 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. และ [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม”

13 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

มจพ. ต้อนรับผู้บริหารจาก TUD FaCE, Dresden University of Technology, Germany

13 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. ต้อน [...]

Load More Posts

มีนาคม 2023

การบรรยายพิเศษโครงการการศึกษา KMUTNB-AIT unified Program

17 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

15 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการเส [...]

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

14 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ตารางสอบป [...]

โครงการ CIT Innovations Gallery ผลงานแนวความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา วทอ.

11 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ C [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

09 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการปั [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินกา [...]

กุมภาพันธ์ 2023

วทอ. จัดกิจกรรมเทศการดนตรี Music Love in Garden 2023 ในวันที่ 24 ก.พ. 2566

27 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเท [...]

การบรรยายพิเศษโครงการเสริมความรู้นักศึกษา เรื่อง Digital Asset

23 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ESILV, Paris, France

09 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณบดี วทอ [...]

Load More Posts

มีนาคม 2023

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

28 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

09 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมิ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินกา [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

03 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ C [...]

ตุลาคม 2022

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

มิถุนายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการอบ [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

13 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

กิจกรรมแล [...]

Load More Posts

มีนาคม 2023

กุมภาพันธ์ 2023

วทอ. จัดกิจกรรมเทศการดนตรี Music Love in Garden 2023 ในวันที่ 24 ก.พ. 2566

27 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเท [...]

ขอเชิญอบรม “การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ”

10 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญอบร [...]

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

คณบดี วทอ [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชม วทอ.

19 ส.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

สถาบันเทค [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2564

17 ส.ค. 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมิ [...]

Load More Posts

มิถุนายน 2022

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

ธันวาคม 2019

Go to Top