ข่าวสาร2021-04-27T10:39:16+07:00

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด

เมษายน 2024

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

17 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงควา [...]

ภาพบรรยากาศ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วทอ. ประจำปี พ.ศ. 2567

10 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาพบรรยาก [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตร การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริม GFRP”

05 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

วิทยาลัยเทคโลโนยีอุสาหกรรม ให้ทุนฝึกงานนักศึกษา จำนวน 31 คน

02 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเ [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “พลาสติกชีวภาพและทางรอดของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย”

01 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยาย [...]

มีนาคม 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

26 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง

15 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

โครงการ CIT KM Showcase 2024 knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

12 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

หน่วยประก [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

08 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเท [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

07 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมิ [...]

Load More Posts

เมษายน 2024

มีนาคม 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

26 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง

15 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

08 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเท [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

05 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

กุมภาพันธ์ 2024

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

17 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการกา [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทวนชัยกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี

06 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันท [...]

มกราคม 2024

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น”

26 ม.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเท [...]

ธันวาคม 2023

Load More Posts

มีนาคม 2024

กุมภาพันธ์ 2024

ตุลาคม 2023

ขอเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านเข้าร่วมประเมิน “แบบสำรวจอัตราการได้งานทำและคุณลักษณะของบัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตร ปีการศึกษา 2565”

31 ต.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

ขอเชิญบัณ [...]

กันยายน 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

15 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

สถาบันแห่ [...]

สิงหาคม 2023

มิถุนายน 2023

พฤษภาคม 2023

เมษายน 2023

มีนาคม 2023

Load More Posts

กุมภาพันธ์ 2024

มกราคม 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

05 ม.ค. 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอเชิญชวน [...]

ธันวาคม 2023

พฤศจิกายน 2023

สิงหาคม 2023

กรกฎาคม 2023

มิถุนายน 2023

พฤษภาคม 2023

Load More Posts

มิถุนายน 2022

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มีนาคม 2015

สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

24 ส.ค. 2022|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

โครงการ ก [...]

ธันวาคม 2019

Go to Top