ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม
10 สิงหาคม 2023

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2565

2023-08-11T17:25:00+07:0010 ส.ค. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

5 กรกฎาคม 2023

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 10

2023-07-05T14:51:55+07:0005 ก.ค. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

30 มิถุนายน 2023

กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

2023-07-01T15:45:20+07:0030 มิ.ย. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 มิถุนายน 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

2023-06-07T17:11:28+07:0007 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

28 เมษายน 2023

วทอ. จัดโครงการอบรมการระงับ ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

2023-05-02T10:01:53+07:0028 เม.ย. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กุมภาพันธ์ 2023

วทอ. จัดกิจกรรมเทศการดนตรี Music Love in Garden 2023 ในวันที่ 24 ก.พ. 2566

2023-03-01T10:13:51+07:0027 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 กันยายน 2022

คณบดีวทอ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรอบปีการศึกษา 2564

2022-09-08T10:52:43+07:0007 ก.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

26 สิงหาคม 2022

คณบดี วทอ. มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2022-09-12T15:42:21+07:0026 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

24 สิงหาคม 2022

โครงการ การบรรยายพิเศษ เรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า

2022-09-12T17:57:53+07:0024 ส.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ทุนการศึกษา|

Load More Posts
Go to Top