ข่าวคณะ

Home/ข่าวคณะ
13 มิถุนายน 2024

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารก่อนเปิดภาคการศึกษา (Pre-Semester Vision and Achievement Communication Program)

2024-06-13T10:39:23+07:0013 มิ.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

4 มิถุนายน 2024

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

2024-06-07T13:41:34+07:0004 มิ.ย. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

27 พฤษภาคม 2024

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

2024-05-27T16:15:03+07:0027 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

24 พฤษภาคม 2024

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ทั้ง 2 องค์กรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2024-05-27T15:53:10+07:0024 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

23 พฤษภาคม 2024

ผู้บริหาร วทอ. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

2024-05-24T08:39:03+07:0023 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

23 พฤษภาคม 2024

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า”

2024-05-24T09:20:39+07:0023 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

20 พฤษภาคม 2024

โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2024-05-20T14:24:29+07:0020 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

16 พฤษภาคม 2024

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข” ประจำปี 2567

2024-05-17T09:05:43+07:0016 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

10 พฤษภาคม 2024

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ นศ.และอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2024-05-20T14:35:47+07:0010 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

8 พฤษภาคม 2024

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2024-05-09T09:24:10+07:0008 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top