ข่าวคณะ

Home/ข่าวคณะ
1 มีนาคม 2024

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตร loT และ Ai สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่”

2024-03-01T08:57:47+07:0001 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กุมภาพันธ์ 2024

ESIT 2024 The 4th International Conference on Engineering Science and Innovative technology Amari, Pattaya, Thailand

2024-02-27T17:01:24+07:0027 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

17 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

2024-02-19T16:07:23+07:0017 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

14 กุมภาพันธ์ 2024

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2024-02-14T15:37:53+07:0014 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

9 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

2024-02-09T09:25:32+07:0009 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2024 : knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

2024-02-07T17:53:10+07:0007 ก.พ. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

6 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท เอส อี ฮับ (ประเทศไทย) จำกัด

2024-02-06T17:26:55+07:0006 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

6 กุมภาพันธ์ 2024

งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566

2024-02-09T13:45:43+07:0006 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

6 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทวนชัยกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี

2024-02-06T09:16:13+07:0006 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

26 มกราคม 2024

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น”

2024-01-26T08:29:19+07:0026 ม.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top