ข่าวประกันคุณภาพ

Home/ข่าวประกันคุณภาพ
4 มิถุนายน 2024

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

2024-06-07T13:41:34+07:0004 มิ.ย. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

12 มีนาคม 2024

โครงการ CIT KM Showcase 2024 knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

2024-03-13T09:06:33+07:0012 มี.ค. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

7 มีนาคม 2024

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

2024-03-07T14:41:16+07:0007 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

7 กุมภาพันธ์ 2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2024 : knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

2024-02-07T17:53:10+07:0007 ก.พ. 2024|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

31 ตุลาคม 2023

ขอเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านเข้าร่วมประเมิน “แบบสำรวจอัตราการได้งานทำและคุณลักษณะของบัณฑิต ที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตร ปีการศึกษา 2565”

2023-10-31T11:45:50+07:0031 ต.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

15 กันยายน 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

2023-10-24T14:15:03+07:0015 ก.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

10 สิงหาคม 2023

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2565

2023-08-11T17:25:00+07:0010 ส.ค. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

9 มิถุนายน 2023

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

2023-10-24T14:26:07+07:0009 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

31 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

2023-10-24T14:09:12+07:0031 พ.ค. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

26 เมษายน 2023

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

2023-10-24T14:03:39+07:0026 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top