ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์
29 มีนาคม 2023

โครงการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

2023-03-29T13:11:49+07:0029 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

28 มีนาคม 2023

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-29T12:47:34+07:0028 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

23 มีนาคม 2023

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “ความร่วมมือในการตั้ง BIM TRAINING CENTER”

2023-03-23T16:18:26+07:0023 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

17 มีนาคม 2023

การบรรยายพิเศษโครงการการศึกษา KMUTNB-AIT unified Program

2023-03-17T17:44:09+07:0017 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

17 มีนาคม 2023

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก CESI Engineering School, France

2023-03-21T09:55:03+07:0017 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

16 มีนาคม 2023

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ฝึกโจมตี หัดตั้งรับด้วยกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชาญฉลาด”

2023-03-16T14:37:11+07:0016 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 มีนาคม 2023

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

2023-03-16T08:12:26+07:0015 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

15 มีนาคม 2023

มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก Konstanz University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts , Germany

2023-03-21T12:06:07+07:0015 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

14 มีนาคม 2023

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2023-03-14T15:00:15+07:0014 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top