ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์
13 มีนาคม 2023

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม”

2023-03-13T15:09:02+07:0013 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

13 มีนาคม 2023

มจพ. ต้อนรับผู้บริหารจาก TUD FaCE, Dresden University of Technology, Germany

2023-03-20T12:28:37+07:0013 มี.ค. 2023|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

11 มีนาคม 2023

โครงการ CIT Innovations Gallery ผลงานแนวความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา วทอ.

2023-03-13T15:11:52+07:0011 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

9 มีนาคม 2023

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

2023-03-10T10:26:06+07:0009 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 มีนาคม 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-13T14:03:20+07:0003 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 มีนาคม 2023

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

2023-03-10T10:25:54+07:0003 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

3 มีนาคม 2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

2023-03-10T10:24:52+07:0003 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

1 มีนาคม 2023

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วทอ. รับมอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2023-03-01T14:38:11+07:0001 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 กุมภาพันธ์ 2023

วทอ. จัดกิจกรรมเทศการดนตรี Music Love in Garden 2023 ในวันที่ 24 ก.พ. 2566

2023-03-01T10:13:51+07:0027 ก.พ. 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Load More Posts
Go to Top