รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Negeri Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

– Siti Nur Azizah, M.Hum
(Vice rector for planning and partnership and technology and information, UNESA)

– Mr Asrori, M.Pd,
(OIA head office UNESA)

– Deputy of Global engagement Wulan
(
Patria Saroinsong, PhD, UNESA)

พร้อมเยี่ยมชม ห้อง PI Room เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ