วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ และแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบรรยายเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน และการประเมินผลอาจารย์ผู้สอน โดย อาจารย์ ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำข้อมูลด้านระเบียบวินัยและกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งนี้ มีรุ่นพี่จากสโมนักศึกษา วทอ. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ
ธนาธร (นักศึกษาช่วยงาน)/ภาพ
กวิน  (นักศึกษาช่วยงาน)/ภาพ